DORUČUJEME DO CELÉHO SVETA

Hľadať

Zásady ochrany osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, poskytnutie Vašich osobných údajov nie je ani právne, ani zmluvne povinné, ani sa nevyžaduje na uzavretie zmluvy. Nie ste povinní poskytnúť svoje údaje. Ich neposkytnutie nebude mať žiadne následky. To platí, iba ak nižšie uvedené postupy spracovania neustanovujú inak.
„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Naše webové stránky môžete používať bez poskytovania osobných údajov. Zakaždým, keď vstúpite na našu webovú stránku, Vaše používateľské údaje sa prenesú k nám alebo našim webovým hostiteľom/poskytovateľom IT služieb pomocou Vášho internetového prehliadača a uložia sa do protokolových súborov servera. Medzi tieto uložené údaje patrí napríklad názov navštívenej stránky, dátum a čas požiadaviek, IP adresa, objem prenesených údajov a poskytovateľ internetu užívateľa. Spracovanie sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu našich oprávnených záujmov zabezpečiť plynulý chod našej webovej stránky a zlepšiť naše služby.

Registrácia zákazníckeho účtu

Pri vytvorení zákazníckeho účtu budeme zhromažďovať Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v tomto dokumente. Spracovanie údajov slúži na zlepšenie Vašich nákupných zážitkov a zjednodušenie spracovania objednávok. Spracovanie sa uskutoční na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR s Vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete, bez toho aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania vykonávaného s Vaším súhlasom až do odvolania. Váš zákaznícky účet bude následne odstránený.

Zhromažďovanie, spracúvanie a prenos osobných údajov v objednávkach 

Pri odosielaní objednávky zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom na splnenie a vybavenie Vašej objednávky, ako aj na spracovanie Vašich otázok. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Ich neposkytnutie zabráni uzavretiu akejkoľvek zmluvy. Spracovanie sa uskutoční na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a je potrebné na splnenie zmluvy s Vami. Vaše údaje sa tu prenášajú napríklad do prepravných spoločností a poskytovateľov dropshippingu, poskytovateľov platobných služieb, poskytovateľov služieb pre vybavenie objednávky a poskytovateľov služieb IT, ktorých ste si vybrali. V každom prípade budeme striktne dodržiavať zákonné požiadavky. Rozsah prenosu údajov je obmedzený na minimum.

Súhlas pre účely odberu newsletteru 

Zhromažďovanie a spracovanie pri použití kontaktného formulára 

Ak používate kontaktný formulár, budeme zhromažďovať Vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, text správy) iba v rozsahu, ktorý ste poskytli. Spracovanie údajov je za účelom nadviazania kontaktu. Odoslaním svojej správy súhlasíte so spracovaním Vašich prenesených údajov. Spracovanie sa uskutoční na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR s Vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním nás, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného s Vaším súhlasom až do odvolania. Na spracovanie Vašej žiadosti použijeme iba Vašu e-mailovú adresu. Nakoniec budú Vaše údaje vymazané, pokiaľ ste nesúhlasili s ďalším spracovaním a použitím.

Zhromažďovanie údajov, keď pridáte komentár 

Keď pridáte komentár k článku alebo príspevku, zhromažďujeme Vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, text komentára) iba v rozsahu, ktorý ste poskytli. Spracovanie slúži na to, aby ste mohli pridávať a zobrazovať komentáre. Odoslaním komentára súhlasíte so spracovaním prenesených údajov. Spracovanie sa uskutoční na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR s Vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete, bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania vykonávaného s Vaším súhlasom až do odvolania. Vaše osobné údaje budú následne vymazané.
Po zverejnení Vášho komentára bude zverejnené iba meno, ktoré ste zadali.

Používanie Vašej e-mailovej adresy na zasielanie newsletterov 

Vašu emailovú adresu používame mimo zmluvného spracovania výlučne na to, aby sme Vám zasielali newslettery pre naše vlastné marketingové účely, pokiaľ ste s tým výslovne súhlasili. Spracovanie sa uskutoční na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR s Vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného s Vaším súhlasom až do odvolania. Z odberu newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou príslušného odkazu v newsletteri alebo kontaktovaním nás. Vaša e-mailová adresa bude potom odstránená z distribútora.
Vaše údaje budú v priebehu vybavovania objednávky postúpené poskytovateľovi služieb na e-mailový marketing. Nebudú postúpené tretím stranám.


Poskytovatelia platobných služieb

Systém PayPal
Na všetky transakcie prostredníctvom PayPal sa vzťahuje Prehlásenie o ochrane osobných údajov PayPal a jeho znenie si môžete pozrieť na adrese: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en)

Služba PayPal Express 

Naše webové stránky využívajú platobnú službu PayPal Express od PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; "PayPal"). Spracovanie údajov nám umožňuje ponúknuť Vám možnosť platby prostredníctvom platobnej služby PayPal Express. Pre integráciu tejto platobnej služby je nevyhnutné, aby PayPal zhromažďoval, ukladal a analyzoval údaje, keď pristupujete na webovú stránku (napr. IP adresa, typ zariadenia, operačný systém, typ prehliadača, umiestnenie zariadenia). Na tento účel môžu byť použité súbory cookie. Súbory cookie umožňujú rozpoznanie Vášho internetového prehliadača. Toto spracúvanie údajov, najmä umiestňovanie súborov cookie, sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu poskytnúť zákazníkovi širokú škálu platobných možností. Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka a ktoré sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Výberom a použitím možnosti „PayPal Express“ budú údaje potrebné na spracovanie platby odoslané spoločnosti PayPal na vykonanie dohody s Vami pomocou vybraného spôsobu platby. Údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Ďalšie informácie o spracovaní údajov pri použití platobnej služby Paypal Express nájdete tu: (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS) v súvisiacich zásadách ochrany osobných údajov.

Služba Amazon Payments
Na našej webovej stránke využívame platobnú službu Amazon Payments, od Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; "Amazon Payments").
Spracovanie údajov Vám umožňuje realizovať platby pomocou platobnej služby Amazon Payments.
Pre integráciu tejto platobnej služby je nevyhnutné, aby spoločnosť Amazon Payments zhromažďovala, ukladala a analyzovala údaje pri prístupe na webovú stránku (napr. IP adresa, typ zariadenia, operačný systém, typ prehliadača, umiestnenie zariadenia). Na tento účel môžu byť použité súbory cookie. Súbory cookie umožňujú rozpoznanie Vášho internetového prehliadača.
Toto spracúvanie údajov, najmä umiestňovanie súborov cookie, sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu poskytnúť zákazníkom širokú škálu platobných možností. Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka a ktoré sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Výberom a použitím možnosti „Amazon Payments“ sa údaje potrebné na spracovanie platieb odošlú spoločnosti Amazon Payments, aby sme s Vami uzavreli dohodu pomocou Vami zvoleného spôsobu platby. Údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Ďalšie informácie o spracovaní údajov pri použití platobnej služby Amazon Payments nájdete v súvisiacich zásadách ochrany osobných údajov na adrese: https://pay.amazon.com/de/help/201212490 (https://pay.amazon.com/de/help/201212490)


Cookies

Naše webové stránky používajú cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači užívateľa alebo v jeho počítačovom systéme. Keď užívateľ vyvolá webovú stránku, môže sa v jeho operačnom systéme uložiť cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky.

Súbory cookie sa uložia vo Vašom počítači. Preto máte úplnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Výberom zodpovedajúcich technických nastavení vo Vašom internetovom prehliadači môžete byť upozornení pred nastavením súborov cookie a môžete sa rozhodnúť, či v každom jednotlivom prípade prijmete toto nastavenie a zabránite ukladaniu súborov cookie a prenosu údajov, ktoré obsahujú. Súbory cookie, ktoré už boli uložené, je možné kedykoľvek vymazať. Chceli by sme však zdôrazniť, že Vám to môže brániť v plnom využívaní všetkých funkcií tejto webovej stránky. Pomocou odkazov nižšie môžete zistiť, ako spravovať súbory cookie (alebo ich okrem iného deaktivovať) vo veľkých prehliadačoch: Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences) Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)


Technicky nevyhnutné cookie
Pokiaľ v nižšie uvedenom vyhlásení o ochrane údajov nie sú uvedené žiadne ďalšie informácie, používame iba tieto technicky nevyhnutné súbory cookie, aby bola naša ponuka pre užívateľa príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie tiež umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač po zmene stránky a ponúknuť Vám služby. Niektoré funkcie našej webovej stránky nie je možné ponúknuť bez použitia súborov cookie. Tieto služby vyžadujú, aby bol prehliadač po zmene stránky znova rozpoznaný.

Spracovanie sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu o zabezpečenie optimálnej funkčnosti webových stránok, ako aj z hľadiska užívateľsky príjemného a efektívneho dizajnu našej ponuky služieb.
Máte právo vetovať toto spracovanie Vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie.


Analýza reklamných kampaní

Používanie Google Analytics
Naše webové stránky používajú službu webovej analýzy Google Analytics od Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, je za Vaše údaje zodpovedný Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je spoločnosť pridružená k spoločnosti Google a je zodpovedná za spracovanie Vašich údajov a za dodržiavanie príslušných právnych predpisov o ochrane údajov.
Spracovanie údajov slúži na analýzu tejto webovej stránky a jej návštevníkov na marketingové a reklamné účely. Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky v súvislosti s používaním webovej stránky a internetu. V tomto procese možno okrem iného zhromaždiť nasledujúce informácie: IP adresu, dátum a čas prístupu na web, cestu klikaní, informácie o prehliadači a zariadení, ktoré používate, navštívené stránky, URL sprostredkovateľa (web, prostredníctvom ktorého je prístup na našu webovú stránku), údaje o polohe, nákupné aktivity. IP adresa prenášaná z Vášho prehliadača v rámci rozsahu služby Google Analytics nie je spojená so žiadnymi inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google. Google Analytics používa technológiu, ako sú súbory cookie, ukladanie na webe v prehliadači a sledovacie pixely, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webových stránok. Informácie generované týmito informáciami o Vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Na tomto webe je aktivovaná anonymizácia IP.
Google to používa na to, aby vopred skrátil Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo u iných signatárov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server Google v USA a tam sa skráti.
V súlade s Dohodou o ochrane údajov medzi USA a EÚ sa na spoločnosť Google začal vzťahovať „štít na ochranu osobných údajov“, a preto je povinná dodržiavať európske zákony o ochrane údajov.
Spracovanie údajov, najmä umiestňovanie súborov cookie, sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu na cielenom dizajne webových stránok. Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka a ktoré sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Zhromažďovaniu údajov (vrátane Vašej IP adresy) generovaných službou Google Analytics a súvisiacich s používaním webových stránok spoločnosťou Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google, môžete zabrániť stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača dostupného na adrese s nasledujúcim odkazom: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)]. Môžete zabrániť zhromažďovaniu a ukladaniu údajov službou Google Analytics na viacerých zariadeniach umiestnením opt-out cookie. Opt-out cookie bránia budúcemu zhromažďovaniu Vašich údajov, keď navštívite tento web. Musíte deaktiváciu implementovať na všetkých systémoch a zariadeniach, ktoré používate, aby to fungovalo komplexne. Ak odstránite opt-out cookie, žiadosti sa znova odošlú spoločnosti Google. Po kliknutí sem sa umiestni opt-out cookie: Deaktivujte Google Analytics (javascript:gaOptout()). Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na: https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) a/alebo na https://www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/) a na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de).

Používanie Facebook Pixel
Naše webové stránky používajú funkciu remarketingu "Custom Audiences" od spoločnosti Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook").
Táto aplikácia slúži na oslovenie návštevníka webu pomocou záujmovo orientovanej reklamy na sociálnej sieti Facebook.
Za týmto účelom sme na našu webovú stránku implementovali remarketingovú značku Facebooku. Táto značka nastavuje priame pripojenie k serverom Facebooku, keď navštívite našu webovú stránku. Toto informuje server Facebook, ktoré z našich webových stránok ste navštívili. Facebook priradí tieto informácie k Vášmu osobnému užívateľskému účtu na Facebooku. Keď navštívite sociálnu sieť Facebook, zobrazia sa Vám prispôsobené reklamy na Facebooku týkajúce sa Vašich záujmov.
Vaše dáta môžu byť prenesené do USA. V súlade s Dohodou o ochrane údajov medzi USA a EÚ sa na Facebook začal vzťahovať „štít na ochranu osobných údajov“, a preto je povinný dodržiavať európske zákony o ochrane údajov.
Spracovanie údajov, najmä umiestňovanie súborov cookie, sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu osloviť návštevníkov webových stránok cielenou inzerciou súvisiacou s jeho záujmami. Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka a ktoré sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Remarketingovú funkciu "Custom Audiences" môžete deaktivovať tu ().
Podrobnejšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook a Vašich súvisiacich právach a možnostiach ochrany Vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook.: 

https://www.facebook.com/about/privacy/ (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Sledovanie konverzií Google Ads  
Naše webové stránky využívajú program online marketingu "Google Ads", vrátane sledovania konverzií (hodnotenie akcií používateľa).

Sledovanie konverzií Google je služba prevádzkovaná spoločnosťou Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, je za Vaše údaje zodpovedný Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je spoločnosť pridružená k spoločnosti Google a je zodpovedná za spracovanie Vašich údajov a za dodržiavanie príslušných právnych predpisov o ochrane údajov.
Ak kliknete na reklamy umiestnené spoločnosťou Google, do Vášho počítača sa umiestni súbor cookie na sledovanie konverzií. Tieto cookie majú obmedzenú platnosť, neobsahujú žiadne osobné údaje, a preto ich nemožno použiť na osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité stránky na našej webovej stránke a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môžeme my a spoločnosť Google rozpoznať, že ste klikli na inzerát a boli presmerovaní na túto stránku. Každý zákazník služby Google Ads dostane iný súbor cookie. Nie je preto možné sledovať súbory cookie týkajúce sa webových stránok zákazníkov služby Ads.
Informácie zhromaždené pomocou konverzného súboru cookie slúžia na účely vytvárania štatistík konverzií. To nám umožňuje zistiť celkový počet používateľov, ktorí klikli na naše reklamy a boli presmerovaní na stránku vybavenú značkou sledovania konverzií. Nedostávajú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné osobne identifikovať používateľov.
Vaše dáta môžu byť prenesené do USA. V súlade s Dohodou o ochrane údajov medzi USA a EÚ sa na spoločnosť Google začal vzťahovať „štít na ochranu osobných údajov“, a preto je povinná dodržiavať európske zákony o ochrane údajov.
Spracovanie údajov, najmä umiestňovanie súborov cookie, sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu osloviť návštevníkov webových stránok cielenou inzerciou súvisiacou s jeho záujmami. Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka a ktoré sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Personalizovanú inzerciu môžete deaktivovať v nastaveniach inzercie spoločnosti Google. Pokyny nájdete na stránke: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de).
Prípadne môžete zabrániť použitiu cookie tretími stranami vyvolaním deaktivačnej stránky Network Advertising Initiative na adrese:

https://www.networkadvertising.org/choices/ (https://www.networkadvertising.org/choices/) a postupovaním podľa ďalších uvedených inštrukcií k deaktivácii.
Následne nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.
Ďalšie informácie, ako aj pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na: https://www.google.com/policies/privacy/ (https://www.google.com/policies/privacy/)

Využitie funkcie remarketingu alebo funkcie „podobné cieľové skupiny“ spoločnosťou Google Inc.
Naše webové stránky využívajú funkciu remarketingu alebo funkcie „podobné cieľové skupiny“ od spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Ak máte obvyklé bydlisko v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, je za Vaše údaje zodpovedný Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je spoločnosť pridružená k spoločnosti Google a je zodpovedná za spracovanie Vašich údajov a za dodržiavanie príslušných právnych predpisov o ochrane údajov.
Táto aplikácia slúži na analýzu správania a záujmov návštevníkov.
Spoločnosť Google používa súbory cookie na analýzu používania webových stránok a vytvára základ pre produkciu reklám týkajúcich sa záujmov. Súbory cookie umožňujú zaznamenávať návštevy webových stránok, ako aj anonymizované údaje o používaní webových stránok. Osobné údaje návštevníkov webových stránok sa neukladajú. Ak potom navštívite inú webovú stránku v reklamnej sieti Google, zobrazia sa Vám reklamy, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou zohľadnia predchádzajúce oblasti záujmu o produkty a informácie.
Vaše údaje môžu byť prenesené do USA. V súlade s Dohodou o ochrane údajov medzi USA a EÚ sa na spoločnosť Google začal vzťahovať „štít na ochranu osobných údajov“, a preto je povinná dodržiavať európske zákony o ochrane údajov.
Spracovanie údajov, najmä umiestňovanie súborov cookie, sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu osloviť návštevníkov webových stránok cielenou inzerciou súvisiacou s jeho záujmami. Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka a ktoré sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Používanie súborov cookie môžete deaktivovať natrvalo kliknutím na odkaz uvedený nižšie a stiahnutím a inštaláciou tam uvedeného doplnku: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de)
Prípadne môžete deaktivovať používanie súborov cookie tretími stranami na deaktivačnej stránke Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ (https://www.networkadvertising.org/choices/) a postupovaním podľa uvedených inštrukcií k deaktivácii.
Podrobnejšie informácie o remarketingu Google a súvisiace pravidlá ochrany osobných údajov nájdete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/ (https://www.google.com/privacy/ads/)

Pluginy

Používanie Vimeo
Pre integrovanie videí na portále Vimeo naše web stránky používajú doplnky spoločnosti Vimeo Inc. (555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; "Vimeo").
Ak vstúpite na naše webové stránky, ktoré obsahujú tento druh doplnku, vygeneruje sa spojenie so serverom Vimeo a doplnok na stránke sa označí prostredníctvom správy vo Vašom prehliadači. Na server Vimeo sa prenesú informácie, ako je Vaša IP adresa a ktoré webové stránky ste navštívili.
Ak ste prihlásený do Vimeo, Vimeo priradí tieto informácie k Vášmu osobnému užívateľskému účtu. Pri používaní funkcií doplnkov (napr. Spustenie videa stlačením príslušného tlačidla) sa tieto informácie priradia aj k Vášmu účtu Vimeo.
Vaše dáta môžu byť prenesené do USA. V súlade s Dohodou o ochrane údajov medzi USA a EÚ sa na spoločnosť Vimeo začal vzťahovať „štít na ochranu osobných údajov“, a preto je povinná dodržiavať európske zákony o ochrane údajov.
Spracovanie údajov sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu na cielenom dizajne webových stránok založenom na potrebách a oprávneného záujmu spoločnosti Vimeo na analýze trhu a na zodpovedajúcom zlepšovaní jej služieb. Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka a ktoré sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Ak si neprajete, aby spoločnosť Vimeo priamo priradila zhromaždené informácie k Vášmu účtu Vimeo, musíte sa pred návštevou našej stránky z Vimeo odhlásiť.
Ďalšie informácie o účele a rozsahu požiadaviek a ďalšom používaní a spracovávaní údajov spoločnosťou Vimeo a Vašich súvisiacich právach a možnostiach ochrany Vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Vimeo: https://vimeo.com/privacy (https://vimeo.com/privacy)


Práva dotknutých osôb a doba uchovávania

Doba uchovávania 

Po dokončení zmluvného spracovania sa údaje najskôr uložia po dobu záručnej doby, potom v súlade s lehotami uchovávania stanovenými zákonom, najmä daňovým a obchodným právom, a potom sa po uplynutí doby vymažú, pokiaľ ste s ďalším spracovaním a použitím údajov súhlasili.

Práva dotknutej osoby 

Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte nasledujúce práva podľa čl. 15 až 20 GDPR: Právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu založenému na čl. 6 ods. 1 GDPR a spracovaniu na účely priameho marketingu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR.
Kontaktujte nás kedykoľvek. Naše kontaktné údaje nájdete na našich webových stránkach.

Právo podať sťažnosť regulačnému orgánu 

Máte právo sťažovať sa regulačnému orgánu podľa čl. 77 GDPR, ak si myslíte, že Vaše údaje nie sú spracovávané legálne.

Právo namietať 

Ak je tu uvedené spracovanie údajov založené na našich oprávnených záujmoch v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo z dôvodov vyplývajúcich z konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich údajov s budúcim účinkom. Ak bude námietka úspešná, osobné údaje už nebudeme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme presvedčivé legitímne dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodou, alebo pokiaľ spracovanie nie je určené na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priamej reklamy, môžete proti tomu kedykoľvek vzniesť námietku oznámením. Ak bude námietka úspešná, osobné údaje už nebudeme spracovávať na účely priamej reklamy.
posledná aktualizácia: 23.10.2019

Nájdite svoj produkt