WIJ LEVEREN WERELDWIJD

Zoeken

Privacybeleid

Gegevensbeschermingsverklaring

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens noch wettelijk, noch contractueel verplicht, noch vereist voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen zolang in de onderstaande verwerkingsprocedures niet anders wordt vermeld.

"Persoonsgegevens" is alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden U kunt onze websites gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Bij elke toegang tot onze website worden de gebruikersgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhosts/IT-dienstverleners doorgegeven en in serverlogbestanden opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen site, de datum en het tijdstip van de aanvraag, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de provider die de aanvraag doet. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR vanwege onze legitieme belangen bij het waarborgen van de goede werking van onze website en de verbetering van onze diensten.

Klantenrekening Bestellingen

Klantenaccount Wanneer u een klantenaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven omvang. De gegevensverwerking is bedoeld om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van kunst. 6 (1) lit. een GDPR met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen zonder dat de rechtmatigheid van de met uw toestemming uitgevoerde verwerking in het gedrang komt. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens bij bestellingen Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is voor de uitvoering en afhandeling van uw bestelling en de verwerking van uw vragen. Het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van een contract. Als u deze gegevens niet verstrekt, wordt het sluiten van een overeenkomst verhinderd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van het GDPR en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Uw gegevens worden hier bijvoorbeeld doorgegeven aan de rederijen en dropshippingproviders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de afhandeling van de bestelling en IT-dienstverleners die u heeft geselecteerd. Wij houden ons in alle gevallen strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Contactgegevens nieuwsbrief

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen in de door u opgegeven omvang. De gegevensverwerking is bedoeld om contact te leggen. Door het indienen van uw bericht gaat u akkoord met de verwerking van uw verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van kunst. 6 (1) lit. een GDPR met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen zonder de rechtmatigheid van de met uw toestemming uitgevoerde verwerking aan te tasten tot aan de intrekking. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw aanvraag te verwerken. Tot slot zullen uw gegevens worden verwijderd, tenzij u akkoord gaat met verdere verwerking en gebruik.

Verzameling van gegevens bij het plaatsen van een commentaar Wanneer u commentaar geeft op een artikel of een bijdrage, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen in de door u opgegeven omvang. De verwerking dient om u in staat te stellen commentaar te geven en opmerkingen weer te geven. Door het indienen van de commentaar gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van kunst. 6 (1) lit. een GDPR met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen zonder dat de rechtmatigheid van de met uw toestemming uitgevoerde verwerking in het gedrang komt. Uw persoonlijke gegevens worden dan gewist.

Bij de publicatie van uw opmerking wordt alleen de door u ingevoerde naam gepubliceerd.

Gebruik van uw e-mailadres voor de verzending van nieuwsbrieven Wij gebruiken uw e-mailadres buiten de contractuele verwerking om uitsluitend voor onze eigen marketingdoeleinden een nieuwsbrief aan u te sturen, indien u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van kunst. 6 (1) lit. een GDPR met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder de rechtmatigheid van de met uw toestemming uitgevoerde verwerking aan te tasten tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd van de distributeur.

Uw gegevens worden in het kader van de orderverwerking doorgestuurd naar een serviceprovider voor e-mailmarketing. Ze worden niet doorgegeven aan andere derden.

Betalingsdienstaanbieders

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties vallen onder de PayPal Data Privacy Statement. U kunt dit vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en)

Gebruik van PayPal Express Onze website maakt gebruik van de betaalservice PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg; "PayPal"). De verwerking van de gegevens stelt ons in staat om u de mogelijkheid te bieden te betalen via de betalingsdienst PayPal Express. Om deze betalingsservice te integreren is het essentieel dat PayPal gegevens verzamelt, opslaat en analyseert wanneer u de website bezoekt (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van het apparaat). Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Met cookies kan uw internetbrowser worden herkend. Deze gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, vanwege ons grote legitieme belang bij een klantgerichte reeks van verschillende betalingsmethoden. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens die in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR wordt uitgevoerd. Door de keuze en het gebruik van "PayPal Express" worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling aan PayPal voorgelegd om de overeenkomst met u uit te voeren met behulp van de gekozen betaalmethode. De gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR. Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de Paypal Express-betaaldienst vindt u hier (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS) in het bijbehorende gegevensbeschermingsbeleid.
Gebruik van Amazone-betalingen
Wij maken gebruik van de betalingsdienst van Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments") op onze website.
De verwerking van de gegevens stelt u in staat om te betalen met de betalingsdienst van Amazon Payments.
Om deze betaaldienst te integreren is het essentieel dat Amazon Payments gegevens verzamelt, opslaat en analyseert bij de toegang tot de website (bijv. IP-adres, toesteltype, besturingssysteem, browsertype, locatie van het toestel). Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Met cookies kan uw internetbrowser worden herkend.
Deze gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR vanwege ons grote legitieme belang bij een klantgerichte reeks van verschillende betalingsmethoden. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens die in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR wordt uitgevoerd.
Door de keuze en het gebruik van "Amazon Payments" worden de voor de betalingsverwerking benodigde gegevens aan Amazon Payments verstrekt om de overeenkomst met u via de gekozen betaalmethode uit te voeren. De gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6(1)(b) GDPR.
Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betalingsdienst van Amazon Payments is te vinden in het bijbehorende privacybeleid voor gegevens op: https://pay.amazon.com/de/help/201212490.


Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van een gebruiker of door de internetbrowser van de gebruiker op zijn computersysteem. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de overeenkomstige technische instellingen in uw internetbrowser te kiezen, kunt u vóór de instelling van de cookies worden gewaarschuwd en kunt u per geval beslissen of u deze instelling accepteert en de opslag van de cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Via onderstaande links kunt u nagaan hoe u cookies kunt beheren (of onder andere kunt deactiveren) in de belangrijkste browsers: Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences) Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)

technisch noodzakelijke cookies
Voor zover in de onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming geen andere informatie wordt gegeven, gebruiken wij alleen deze technisch noodzakelijke cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Met cookies kunnen onze systemen ook uw browser na een paginawijziging herkennen en u diensten aanbieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Voor deze diensten moet de browser na een paginawijziging opnieuw worden herkend.

De verwerking vindt plaats op basis van kunst. 6 (1) lit. f GDPR vanwege onze grotendeels gerechtvaardigde belangstelling voor een optimale functionaliteit van de website en een gebruikersvriendelijke en effectieve vormgeving van ons dienstenaanbod.
U heeft het recht om uw veto uit te spreken over deze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van art. 6 (1) lit. 6 (1) lit. f GDPR, om redenen die verband houden met uw persoonlijke situatie.

Analyse Advertenties

Gebruik van Google Analytics
Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Als u gewoonlijk in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland woont, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom de aan Google gelieerde onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.
De verwerking van gegevens dient om deze website en haar bezoekers te analyseren en voor marketing- en reclamedoeleinden. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten aan de beheerder van de website te leveren met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. In dit proces kan onder andere de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van de toegang tot de website, klikpad, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, de bezochte pagina's, referrer URL (website via welke u onze website heeft bezocht), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere gegevens van Google. Google Analytics maakt gebruik van technologie zoals cookies, webopslag in de browser en tracking-pixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Op deze website wordt de IP-anonimisering geactiveerd.
Google gebruikt dit om uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of bij andere ondertekenaars van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf in te korten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
In overeenstemming met de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU is Google onderworpen aan het "privacyschild" en is daarom verplicht de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen.
De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR, omdat wij een groot en legitiem belang hebben bij een op de behoeften afgestemde en doelgerichte vormgeving van de website. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens die in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR wordt uitgevoerd.
U kunt ook voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) die verband houden met uw gebruik van de website door Google en de verwerking van deze gegevens door Google, worden verzameld door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)]. Om te voorkomen dat Google Analytics gegevens over meerdere apparaten verzamelt en opslaat, kunt u een "opt-out"-cookie plaatsen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U dient de opt-out te implementeren op alle systemen en apparaten die u gebruikt, zodat dit volledig werkt. Als u het opt-out-cookie verwijdert, worden verzoeken opnieuw naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt de opt-out cookie geplaatst: Deactiveer Google Analytics (javascript:gaOptout()). Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) en/of op https://www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/) en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de).
Gebruik van Facebook Pixel
Onze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook").
Deze applicatie dient om de bezoeker van de website aan te spreken met interessevolle reclame op het sociale netwerk Facebook.
Wij hebben hiervoor de remarketing-tag van Facebook op onze website geïmplementeerd. Deze tag zorgt voor een directe verbinding met de servers van Facebook wanneer u onze website bezoekt. Hierdoor wordt de Facebook-server geïnformeerd welke van onze webpagina's u heeft bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u dan gepersonaliseerde, aan interesses gekoppelde Facebook-advertenties te zien.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. In overeenstemming met de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU is Facebook onderworpen aan het "Privacy Shield" en is het daarom verplicht om de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen.
De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR, omdat wij er een groot, legitiem belang bij hebben om de bezoekers van de website met gerichte, op de belangstelling gerichte reclame aan te spreken. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens die in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR wordt uitgevoerd.
U kunt hier de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen ().
Meer gedetailleerde informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Gebruik van Google Ads conversie tracking
Onze website maakt gebruik van het online marketingprogramma "Google Ads", inclusief het bijhouden van conversies (evaluatie van gebruikersacties). Google conversion tracking is een dienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Als u gewoonlijk in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland woont, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom de aan Google gelieerde onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als u op advertenties van Google klikt, wordt er een cookie op uw computer geplaatst voor het bijhouden van de conversie. Deze cookies zijn beperkt geldig, bevatten geen persoonlijke gegevens en kunnen dus niet worden gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's op onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een ander cookie. Het is dus niet mogelijk om de cookies met betrekking tot de websites van Ads-klanten te traceren.
De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, dient voor het maken van conversiestatistieken. Dit stelt ons in staat om het totale aantal gebruikers te achterhalen die op onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is voorzien van een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. In overeenstemming met de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU is Google onderworpen aan het "privacyschild" en is daarom verplicht de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen.
De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR, omdat wij er een groot, legitiem belang bij hebben om de bezoekers van de website met gerichte, op de belangstelling gerichte reclame aan te spreken. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens die in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR wordt uitgevoerd.
U kunt gepersonaliseerde reclame in de reclame-instellingen van Google deactiveren. Instructies hiervoor zijn te vinden op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de).
U kunt ook het gebruik van cookies door derden voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op te roepen op https://www.networkadvertising.org/choices/ (https://www.networkadvertising.org/choices/) en de daar aangegeven verdere afmeldingsinstructies te volgen.
U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/privacy/ (https://www.google.com/policies/privacy/).
Gebruik van de remarketing of "soortgelijke doelgroepen" functie door Google Inc.
Onze website maakt gebruik van de remarketing of "soortgelijke doelgroepen" functie door Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Als u gewoonlijk in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland woont, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom de aan Google gelieerde onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.
Deze applicatie dient om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren.
Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en vormt zo de basis voor het maken van interessegerelateerde advertenties. Cookies maken het mogelijk om het bezoek aan de website te registreren, evenals geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website. De persoonlijke gegevens van websitebezoekers worden niet opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google-weergavenetwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die waarschijnlijk rekening houden met eerdere interessegebieden voor producten en informatie.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. In overeenstemming met de overeenkomst inzake gegevensbescherming tussen de VS en de EU is Google onderworpen aan het "privacyschild" en is daarom verplicht om de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen.
De gegevensverwerking, met name het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het GDPR, omdat wij er een groot, legitiem belang bij hebben om de bezoekers van de website met gerichte, op de belangstelling gerichte reclame aan te spreken. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens die in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR wordt uitgevoerd.
U kunt het gebruik van cookies met permanent effect deactiveren door onderstaande link te volgen en de daar aanwezige plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de (https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de)
U kunt ook het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op te roepen op https://www.networkadvertising.org/choices/ (https://www.networkadvertising.org/choices/) en de daar aangegeven verdere opt-out instructies te volgen.
Meer gedetailleerde informatie over Google remarketing en het bijbehorende gegevensbeschermingsbeleid vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/ (https://www.google.com/privacy/ads/).

Plug-ins

Gebruik van Vimeo
Onze website maakt gebruik van plug-ins van Vimeo Inc. (555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; "Vimeo") om video's te integreren in het "Vimeo"-portaal.
Als u pagina's op onze website bezoekt die dit soort plug-ins bevatten, wordt er een verbinding met de Vimeo-server tot stand gebracht en wordt de plug-in op de site aangegeven door middel van een bericht in uw browser. Informatie zoals uw IP-adres en welke websites u hebt bezocht, wordt naar de Vimeo-server gestuurd.
Als u bij Vimeo bent ingelogd, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in-functies (bijv. het starten van een video door op de betreffende knop te drukken) wordt deze informatie ook aan uw Vimeo-account toegewezen.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. In overeenstemming met de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU is Vimeo onderworpen aan het "Privacy-schild" en is daarom verplicht de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming in acht te nemen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6(1)(f) GDPR vanwege ons legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en doelgerichte ontwerp van de website en het legitieme belang van Vimeo bij een passende en doelgerichte marktanalyse en verbetering van haar diensten. Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens die in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van het bbpR wordt uitgevoerd.
Als u niet wilt dat Vimeo de verzamelde informatie direct aan uw Vimeo-account toewijst, moet u zich voor uw bezoek aan onze site bij Vimeo afmelden.
Meer informatie over het doel en de omvang van de aanvraag en het verdere gebruik en de verwerking van de gegevens door Vimeo en uw bijbehorende rechten en opties voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in het Vimeo-gegevensprivacybeleid: https://vimeo.com/privacy (https://vimeo.com/privacy).


Rechten van de betrokken personen en duur van de opslag

Duur van de opslag Na afloop van de contractuele verwerking worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens in overeenstemming met de door de wet voorgeschreven bewaartermijnen, met name het belasting- en handelsrecht, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.
Rechten van de betrokken persoon Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u de volgende rechten volgens de art. 15 tot 20 GDPR: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens. U heeft ook een recht van bezwaar tegen verwerking op grond van art. 15 tot 20 GDPR: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens. 6 (1) GDPR, en op verwerking ten behoeve van direct marketing, volgens art. 21 (1) GDPR.
Neem te allen tijde contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u in ons impressum.
Recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de regelgevende instantie volgens art. 21 (1) GDPR. 77 GDPR als u van mening bent dat uw gegevens niet wettelijk worden verwerkt.
Recht van bezwaar Indien de hier beschreven gegevensverwerking gebaseerd is op onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, hebt u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met gevolgen voor de toekomst. Indien het bezwaar slaagt, zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen of rechten en vrijheden, of de verwerking bedoeld is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken. Indien persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van directe reclame, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken door ons hiervan op de hoogte te stellen. Indien het bezwaar slaagt, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken voor de doeleinden van directe reclame.
laatste actualisering: 23.10.2019

Find your product