Pretraga
Pretraga

Politika povrata

Pravo opoziva potrošača
("Potrošač" je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao koji se u velikoj mjeri ne može pripisati niti njegovoj komercijalnoj niti neovisnoj profesionalnoj djelatnosti.)

Upute za opoziv

Pravo opoziva
Imate pravo opozvati ovaj ugovor u roku od mjesec dana bez navođenja razloga. Razdoblje opoziva je mjesec dana s početkom od dana,

- kojega ste vi ili treća strana koju ste vi imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli proizvode, a pod uvjetom da ste naručili jedan ili više proizvoda u okviru standardne narudžbe i da je ovaj/ovi proizvod/proizvodi isporučen odjednom;

- kojega ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, uzeli u posjed navedeni proizvod, pod uvjetom da ste naručili nekoliko proizvoda u okviru standardne narudžbe i da se ti proizvodi isporučuju odvojeno;

Kako biste iskoristili svoje pravo opoziva, morate nas obavijestiti (Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, E-Mail adresa: info@cleanbeauty.ltd) o svojoj odluci o otkazivanju ovoga ugovora putem jasne izjave(npr. pismo poslano pooštom, faksom ili e-poštom). Za to možete upotrijebiti priloženi obrazac za opoziv, međutim, to nije nužno.

Da bi se osiguralo razdoblje opoziva, dovoljno je da obavijest o izvršenju opoziva pošaljete prije isteka razdoblja opoziva.

Posljedice opoziva

Ako otkažete ovaj ugovor, vratit ćemo vam sve uplate koje smo od vas primili, uključujući troškove isporuke (s izuzetkom dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali oblik isporuke koji nije najrazumniji standardni tip dostave koji nudimo), odmah i najkasnije u roku od 14 dana d dana kada smo od vas dobili obavijest o opozivu ovoga ugovora. Za ovu otplatu koristimo ista sredstva plaćanja koja ste izvorno koristili tijekom prvobitne transakcije, osim ako se izričito drugačije s vama dogovorimo; neće vam biti naplaćene nikakve naknade zbog ove otplate.


Otplatu možemo odbiti dok nam se proizvodi ne vrate ili dok ne dostavite dokaze da ste nam ih vratili, ovisno o tome koji se od ova dva događaja prvi odvije.

Proizvode nam morate vratiti ili prenijeti odmah, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana, počevši od dana dkada nas obavijestite o opozivu ovoga ugovora. Rok se zadržava ako proizvode šaljete prije isteka roka od 14 dana.

Snosite izravne troškove povrata proizvoda.

Svako oštećenje proizvoda morate platiti samo ako se to oštećenje može pripisati bilo kakvom vašem rukovanju koje nije bilo potrebno za provjeru stanja, značajki i funkcionalnosti proizvoda.

Kriteriji za izuzeće ili istek

Pravo opoziva nije dostupno za ugovore

- za isporuku proizvoda koji nisu montažni i za čiju je proizvodnju važan pojedinačan odabir ili odredba od strane potrošača ili koji su jasno prilagođeni osobnim zahtjevima potrošača;
- za isporuku proizvoda koji se mogu brzo pokvariti ili čiji bi rok upotrebe uskoro istekao;
- za isporuku alkoholnih pića čija je cijena dogovorena u vrijeme sklapanja ugovora, koja se. međutim, može dostaviti ranije;
- za dostavu novina , periodičnih izdanja ili časopisa, osim pretplatničkih ugovora, a čija trenutačna vrijednost ne ovisi o oscilacijama na tržištu na kojem poduzetnik nema utjecaja.


- za dostavu zapečaćenih proizvoda koji nisu prikladni za povrtak iz razloga zdravstvene zaštite ili higijene ako je njihov pečat uklonjen nakon isporuke;
- za isporuku proizvoda koji su nakon isporuke nerazdvojno pomiješani s drugom robom, zbog njihova stanja;
- za isporuku zvučnog ili video zapisa ili računalnog softvera u zatvorenoj ambalaži ako je pečat uklonjen nakon isporuke
Primjer - orazac za opoziv

(Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga.)

- Za Cleanbeauty Ltd., First Floor, 1 Penrose Dock, Cork, T23 KW81, Ireland, Email adresa: info@cleanbeauty.ltd :

- Ja/mi (*) ovime opozivam/o ugovor koji sam/smo zaključio/la/li (*) u vezi s kupnjom sljedećih proizvoda (*)/pružanje sljedeće usluge (*)

- Naručeno (*)/ primljeno (*)

- Ime potrošača
- Adresa potrošača
- Potpis potrošača (samo u slučaju obavijesti na papiru)
- Datum

(*) Prekrižite nepotrebno

Pronađi svoj proizvod