Pretraga
Pretraga

Pravna obavijest

Identifikacija pravnog website operatora:

The Green Clean Beauty Limited
CEO Boris Bartel
The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, Ireland
Eircode: D07P4AX
E-Mail: info@cleanbeauty.ltd
Tax Reference Number: 3807304WH

Alternativno rješavanje sporova:

Europska komisija pruža platformu za izvansudsko rješavanje sporova (ODR platforma), koja se može pogledati pod:
https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/consumers/odr).

Pronađi svoj proizvod