ME TARNIME KOGU MAAILMA

Otsi

Kasutustingimused

Standardsed äritingimused ja kliendiandmed

I. Tavalised äritingimused

§ 1 Põhisätted

(1) Järgmisi äritingimusi kohaldatakse kõigi lepingute suhtes, mille sõlmid meiega kui tarnijaga (Cleanbeauty Ltd.) veebisaidi www.tannymaxx.com kaudu. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on vajaduse korral sinu enda tingimuste lisamine välistatud.

(2) Tarbija alljärgnevate poliitikate tähenduses on iga füüsiline isik, kes sõlmib õigustoimingu, mida ülekaalukalt ei saa seostada tema ärilise ega iseseisva kutsetegevusega. Mõiste „äritegevuses isik” viitab kõigile füüsilistele isikutele, juriidilistele isikutele või juriidiliselt vastutustundlikele ühingutele, kes sõlmivad õigustehingu oma iseseisva kutse- või äritegevuse raames.

§ 2 Lepingu sõlmimine

(1) Lepingu esemeks on toodete müük.

(2) Mainitud toote pakkumisel meie veebilehel esitame sulle siduva pakkumise müügilepingu sõlmimiseks vastavalt toote kirjelduses täpsustatud tingimustele.

(3) Ostuleping toimub veebipõhise ostukorvisüsteemi kaudu järgmiselt:
Ostmiseks mõeldud tooted viiakse "ostukorvi". Navigeerimisribal olevate vastavate nuppude abil saad valida ostukorvi ja seal igal ajal muudatusi teha.
Pärast lehe "Tellimuse vormistamine" avamist ja nõutavate isikuandmete ning makse- ja saatmistingimuste sisestamist kuvatakse kogu tellimuse teave uuesti tellimuse kokkuvõtte lehel.
Kui kasutasid maksete algatamiseks kiirmaksesüsteemi (nt PayPal / PayPal Express, Amazon-Payments, Sofort), suunatakse sind tellimuste kokkuvõtte lehelt meie veebipoodi või edastatakse kiirmaksete pakkuja veebilehele.
Kui sind suunatakse edasi kiirmaksesüsteemi, vali ja sisesta oma andmed vastavalt vajadusele. Seejärel pöördud tagasi meie veebipoe tellimuste kokkuvõtte lehele.
Enne tellimuse saatmist saad kõik andmed uuesti üle vaadata, neid muuta (mida saab teha ka Interneti-lehitseja funktsiooni ‘tagasi’ kaudu) või ostutehingu tühistada.
Klõpsates tellimuse esitamiseks nupul "Esita tellimus koos kohustusega maksta", deklareerid tellimuse vastuvõtmist õiguslikult siduval viisil, millega sõlmid ostulepingu.

(4) Tellimuse täitmine ja kõigi lepingu sõlmimiseks vajalike andmete edastamine toimub e-posti teel osaliselt automatiseeritud viisil. Sellest tulenevalt pead tagama, et sinu esitatud e-posti aadress oleks õige ja vastavate e-kirjade kättesaamine oleks tagatud. Eelkõige pead tagama, et vastavaid e-kirju ei blokeeriks SPAM-filter.

§ 3 Kinnipidamise õigus, varaliste õiguste reserveerimine

(1) Kinnipidamise õigust saad kasutada vaid siis, kui kõnealune olukord hõlmab samast lepingulistest suhetest tulenevaid nõudeid.

(2) Kaup jääb meie omandiks seni, kuni ostuhind on täielikult tasutud.

§ 4 Garantii

(1) Seadusjärgsed garantiiõigusi kohaldatakse meie ostulepingute puhul

(2) Tarbijana palutakse sul toote kohale toimetamisel viivitamata kontrollida toote täielikkust ja vastavust, nähtavaid defekte ja transpordikahjustusi ning avaldada oma kaebused viivitamata kirjalikult meile ja kullerifirmale. Isegi kui sa seda nõuet ei täida, ei mõjuta see sinu seaduslikke garantiinõudeid.

§ 5 Õiguse valik, täitmise koht, kohtualluvus

(1) Käesolevaga kohaldatakse Saksamaa seadusi. Õiguse valikut kohaldatakse vaid klientide suhtes vaid juhul, kui see ei too kaasa kaitse tühistamist, mis on tagatud selle riigi seaduste kohustuslike sätetega, kus asub vastava kliendi tavaline elukoht (kui pole vastupidine tõendatud põhimõte).

(2) Kui te ei ole tarbija, vaid äritegevuses isik, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik institutsiooniline fond, on meie tegevuskoht nii jurisdiktsiooni kui ka kõigi järgnevate teenuste osutamise koht meiega eksisteerivatest ärisuhetest. Sama tingimus kehtib olukordade puhul, kus sa ei ole seotud üldise kohtualluvusega Saksamaal või ELis, samuti olukordade suhtes, kus elukoht või tavaline elukoht ei ole menetluse alustamise ajal teada . See ei mõjuta võimalust pöörduda mõne teise kohtualluvusega seotud kohtu poole.

(3) ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingu kohta sätted ei ole kohaldatavad.
II. Kliendiandmed

1. Müüja andmed
Cleanbeauty Ltd.
First Floor
1 Penrose Dock
Cork
T23 KW81
Ireland
E-post: support@tannymaxx.com


Vaidluste alternatiivne lahendamine:
Euroopa Komisjon pakub vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks platvormi (ODR-platvorm), mille leiad aadressil https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

2. Andmed lepingu sõlmimise kohta

Lepingu sõlmimisega seotud tehnilised etapid, lepingu sõlmimine ise ja parandusvalikud viiakse läbi vastavalt meie tavapärastes äritingimustes kehtivale määrusele "lepingu sõlmimine" (I osa).

3. Lepinguline keel, lepingu teksti salvestamine

3.1 Lepingu keel on inglise keel.

3.2 Lepingu tervikteksti me ei salvestata. Enne tellimuse saatmist saab veebipõhise ostukorvi süsteemi kaudu lepingu andmed printida või elektrooniliselt salvestada lehitseja printimisfunktsiooni abil. Pärast seda, kui oleme tellimus kätte saanud, saadetakse sulle e-posti teel uuesti tellimuse andmed, kaugmüügilepingutega seotud seaduslikud volitused ja tavapärased äritingimused.

4. Toote või teenuse peamised omadused

Kaupade ja/või teenuste põhitingimused leiad vastavast hinnapakkumisest.

5. Hinnad ja maksmise kord

5.1 Vastavates pakkumistes nimetatud hinnad on kogusumma, samuti saatmiskulud. Need sisaldavad kõiki hinnakomponente, sealhulgas kõiki kõrvalmakse.

5.2 Kohale toimetamise kulud ei sisaldu ostuhinnas. Neid saab vaadata meie veebilehel vastaval nupul klõpsates või vastavas hinnapakkumises, neid näidatakse tellimustehingu käigus eraldi ja sul tuleb need lisaks tasuta, välja arvatud juhul kui tasuta kohaletoimetamises lepitakse eraldi kokku.

5.3 Kui kohaletoimetamine toimub väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse, võivad meil tekkida ebamõistlikud lisakulud, nagu tollimaksud, maksud või rahaülekandetasud (pankade nõutavad ülekande- või valuutavahetustasud), mille pead sina kandma.

5.4 Sina pead tasuma ka rahaülekannetest tulenevaid kulusid juhtudel, kui kohaletoimetamine toimub EL-i liikmesriiki, kuid makse algatatakse väljaspool Euroopa Liitu.

5.5 Saadaolevad makseviisid kuvatakse meie veebilehel vastaval nupul klõpsates või need on avaldatud vastavas hinnapakkumises.

5.6 Kui vastavate makseviiside osas ei ole sätestatud teisiti, tasutakse sõlmitud lepingust tulenevad maksenõuded koheselt.

6. Kohaletoimetamise tingimused

6.1 Kohaletoimetamise tingimused, kuupäeva ja olemasolevad tarnepiirangud, kui kohaldub, leiad meie veebilehel või vastavas hinnapakkumises vastaval nupul klõpsates.

6.2 Juhul kui oled tarbija, kehtib seadusjärgselt sulle järgmine: Müüdud kauba transpordi ajal kogemata hävimise või kahjustumise risk läheb sulle üle vaid siis, kui kõnealune kaup toimetatakse kohale, hoolimata sellest, kas transport on kindlustatud või mitte. See tingimus ei kehti, kui oled iseseisvalt tellinud kullerfirma, millel pole meie või meie poolt muul viisil määratud isik veoteenuse läbiviimiseks määratud.

7. Kohustuslik garantiiõigus

Vastutust defektide eest reguleerivad meie üldiste äritingimuste (I osa) sätted "Garantii".

Käesolevad standardsed äritingimused ja kliendianmded koostasid IT-õigusele spetsialiseerunud advokaadid, kes töötavad Händlerbund'is, ja nende vastavust seadustele kontrollitakse pidevalt. Händlerbund Management AG tagab tekstide õiguskindluse ja vastutab hoiatuste esitamise eest. Täpsemat teavet leiate järgmiselt veebisaidilt:https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service.).

viimane: 23.10.2019

Leia oma toode