TARNIME TASUTA LÄHETAMISKULUD ALLA 30 €

Otsi

Tagastamispoliitika

Tarbijate tühistamisõigus
("Tarbija" on füüsiline isik, kes sõlmib juriidilise tehingu, suures ulatuse, ning tehingut ei soestada tema ärilise ega sõltumatu kutsetegevusega.)

Juhised tühistamiseks

Tühistamisõigus
Sul on õigus leping ilma põhjuseid välja toomata üles öelda ühe kuu jooksul alates teavitamisest. 
Tühistamistähtaeg on üks kuu alates päevast,

- kui sina või sinu poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole kuller, on saanud valduse toodete üle, arvestades, et oled tavatellimusega tellinud ühe või enam toodet ja see/need toode/tooted on kohale toimetatud;

- kui sina või sinu poolt nimetatud kolmas isik, kes pole kuller, on saanud valduse viimase toote üle, arvestades, et oled tavatellimusega tellinud mitu toodet ja need tooted on eraldi kohale toimetatud;

Lepingu tühistamisõiguse kasutamiseks pead meid teavitama (Tannymaxx GmbH, Stresemannallee 4-6, 41460 Neuss, e-post: support@tannymaxx.com) oma otsusest leping tühistada, teavituse vormiks peab olema selge avaldus (nt. posti, faksi või e-posti teel saadetud kiri). Teavitamisel võid kasutada ka lepingu tühistamise vormi näidist, kuid see pole kohustuslik.

Tühistamisperioodi tagamiseks piisab sellest, kui saadad meile teavituse tühistamisõiguse kasutamisest ennem kui tühistamisperiood lõppeb.

Tühistamise tagajärjed

Kui sa tühistad lepingu, maksame tagasi selle lepinguga seotud kõik sinult saadud maksed, sealhulgas kohale toimetamise kulud (välja arvatud lisakulud,kui valisid mõne muu kohale toimetamise viisi ning tingimustelt erineb meie pakutava kõige mõistlikumast kohale toimetamisest), koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast seda kui saime sinu teavituse lepingu tühistamise kohta. Kasutame tagasimaksete jaoks samu makseviise, millega tegid esialgse tehingu, välja arvatud juhul kui leppisime kokku muudes tingimustes; tagasimaksete eest ei võeta tasu.
Me võime keelduda tagasimaksmisest kuni kõik tooted on tagastatud meile või kuni oled esitanud tõendid, et oled tooted meile tagasi saatnud, olenevalt sellest, kumb leidis aset varem.

Sa pead tooted tagastama meile kohaselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast lepingu tühistamisest teavitamisest. Tähtaeg jääb kehtima kuni 14 päeva möödumiseni, isegi kui oled tooted tagastanud varem.

Sina kannad otsesed kulud toodete tagastamise eest.

Sa pead tasuma toodete kulumise eest vaid juhul, kui kulumise võib seostada sinu  käitlemisega, mis ei olnud vajalik toodete seisundi, omaduste ja funktsionaalsuse kontrollimiseks.

Välistamise või aegumise kriteeriumid

Järgimisi lepinguid ei saa tühistada

- selliste toodete tarnimine, mis ei ole eeltoodetud ja mille valmistamiseks on oluline tarbija individuaalne valik või soov või mis on selgelt kohandatud tarbija isiklikele vajadustele;
- toodete tarnimine, mis võivad kiiresti rikneda või mille kasutusaeg ületatakse kiiresti;
- alkohoolsete jookide kohaletoimetamine, mille puhul lepiti hind kokku lepingu sõlmimise ajal, kuid mida saab  tarnida mitte varem kui 30 päeva pärast lepingu sõlmimist ja mille praegune väärtus sõltub turu kõikumisest, mille suhtes ettevõtjal puudub mõju;
- ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade kättetoimetamine, välja arvatud tellimislepingud. 

Tühistamisõigus aegub ennetähtaegselt järgnevate lepingute puhul


- suletud toodete kohaletoimetamine, kui tooted ei ole tervisekaitse või hügieeni kaalutlustel tagastamiseks sobivad või kui nende pitser on pärast kohaletoimetamist eemaldatud; 
- toodete kohaletoimetamine, kui sõltuvalt nende toodete seisundist on nad lahutamatult segatud teiste toodetega; 
- heli- või videosalvestuse või arvutitarkvara kohaletoimetamine, tooted on pitseeritud pakendis ja pitser on pärast kohaletoimetamist eemaldatud

Näidis - tühistamisvorm

(Kui soovid lepingu tühistada, täida see vorm ja saada meile tagasi.)

- Tannymaxx GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 22, 47877 Willich, e-post: info@tannymaxx.com :

- Käesolevaga, mina/meie (*) tühistame minu/ meie (*) sõlmitud lepingu järgmiste toodete ostu kohta (*)/
järgmise teenuse osutamise kohta (*)

- Tellitud kuupäeval (*)/ kätte saadud kuupäeval (*)

- Kliendi/klientide nimi/nimed
- Kliendi/klientide aadress
- Kliendi/klientide allkiri (juhul kui avaldus on paberil)
- Kuupäev

(*) Märgi X, kui ei kohaldu.

Leia oma toode