БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НАД 30 ЕВРО ПО ЦЯЛ СВЯТ

Правна информация

За нас

Легална идентификация на оператора на уебсайта:

Tannymaxx GmbH
Представлявано от Изп. директор Борис Бартел
Stresemannallee 4-6
41460 Neuss
Германия
Електронна поща: support@tannymaxx.com
Номер по ДДС: DE198498891
вписан в търговския регистър на местния съд Крефелд
Номер на търговския регистър - Част Б от търговския регистър - 14852

Намерете своя продукт